Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej rejestracja.barlicki.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  rejestracja.barlicki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
Data ostatniej aktualizacji
2021-09-21

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie elementy będą opisane do końca września 2021r.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione do końca września 2021r.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony do końca września 2021r.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Pracujemy nad poprawą tego elementu. Poprawka zostanie wprowadzona do końca września 2021r.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony do końca września 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-02. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę rejestracja.barlicki.pl do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@barlicki.pl lub kancelaria@barlicki.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Budynki w lokalizacjach: ul. Kopcińskiego 22, ul. Narutowicza 96, ul. Narutowicza 100 posiadają udogodnienia w zakresie:

  • Dojazd:

  • Własnym transportem- płatny parking od strony ul. Narutowicza 100, miejsca na parkingu przy ul. Kopcińskiego – przy wejściu głównym do Szpitala
  • Tramwajami linii: 9, 18, 12
  • Autobusami: 60A, 60B,60C, 60D, 70, 96A, 96B, 96C
  • Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

  • Przed każdym budynkiem znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • Chodniki, które prowadzą do budynków, nie posiadają ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących
  • Przy wejściu do budynku Poradni od strony podwórka znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku Poradni dostęp do windy
  • Przy wejściu do budynku Szpitala (holl wejściowy) znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Przy wejściu do budynku Administracji (lokalizacja Stacji Dializ i Oddziału chirurgii plastycznej) znajduje się winda dla osób z niesprawnością ruchową
  • W budynku Zakładu Rehabilitacji – dostęp do windy dla osób z niesprawnością ruchową
  • Przy wejściu do budynku głównego od strony ogrodu – wjazd bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych
  • Drzwi wejściowe do wszystkich budynków Szpitala umożliwiają przejechanie wózkiem inwalidzkim
  • Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

  • Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim) – szerokość min. 200 cm
  • Drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
  • Brak różnic poziomów podłóg
  • Winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim
  • Toalety – rodzaj dostosowania:

  • Odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
  • Odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymagane wymiary pomieszczenia, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
  • Toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/    

 


Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
Niezalogowany | Portal pacjenta | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znadziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej..